V prvom rade je potrebné povedať, že aj napriek všetkým vyhláseniam typu "upútané modely sú prekonané", alebo: "upútané modely postupne zaniknú a nahradia ich RC modely...", sa upútané modely stále lietajú a naopak aj rozvíjajú a vznikajú nové kategórie, a to napriek tomu, že sa o nich toľko nepíše, ako tomu je u RC modelov. Práve v dnešnej dobe, keď sú v bežnom sortimente výkonné elektromotory a výkonné napájacie zdroje, tak sa otvára veľmi zaujímavé pole pre modelárov, ktorí si radi zaexperimentujú. Dokonca si trúfam povedať, že toto by mohla byť cesta, ako upútané modelárstvo ešte viac spopularizovať.
A preto treba zdôrazniť, že upútané modelárstvo nepatrí iba minulosti, ale lieta sa stále, aj keď nie v takom rozsahu ako bolo bežne vidno v dávnejšej dobe. Vďaka vcelku priaznivým ekonomickým nákladom spojeným s nenáročnosťou na veľkosť letového priestoru, je možné dúfať v oživenie upútaného lietania a jeho návratu k popularite. Mnohí ľudia, ak sa začne hovoriť o leteckom modelárstve, hneď myslia na modely RC kategórií. A to aj bez ohľadu na existenciu ďalších dvoch veľmi zaujímavých kategórií leteckého modelárstva: VOĽNÉ MODELY a UPÚTANÉ MODELY. Aj keď obe neponúkajú to čo ponúka realizmus letu RC modelu, ale ponúkajú rovnako náročné a pritom jedinečné súťažné príležitosti.

Čo vlastne sú upútané modely?

Tejto oblasti modelárskeho lietania sa obvykle hovorí jednoducho "ÚČKA". Prečo práve slangový názov "účka"? V podstate je odvodený od tvaru riadiacej rukoväte, ktorá má prakticky tvar písmena U. V najzákladnejšom pohľade, letí model po kruhovej dráhe, spravidla proti smeru hodinových ručičiek a pilot ho riadi zo stredu kruhu prostredníctvom dvoch tenkých oceľových laniek ("drôtov"), pripevnených k rukoväti. Na vnútornom krídle modelu sú tieto "drôty", pripevnené k vahadlovému mechanizmu, ktorý prenáša pohyby rukoväte na výškové kormidlo, čo dovoľuje modelu vykonávanie obratov na priečnej osi modelu.
Počas letu sa pilot pohybuje v kruhu súčasne s modelom (pocit točenia hlavy vzniká naozaj iba pri prvých pár letoch). Kombinácia dĺžky laniek a rýchlosti letu spôsobuje, že lanká sú napnuté odstredivou silou, ktorá je mnohonásobne väčšia ako hmotnosť modelu, takže sú možné akrobatické obraty aj nad hlavou. Takto vznikne pologuľovitá plocha, po ktorej model letí a jej polomer sa rovná dĺžke laniek.
Za všetky tie roky od svojho vzniku, v 40-tych rokoch, sa upútané modely vyvinuli na športovú kategóriu s veľmi vysokou súťažnou a technickou, ako aj technologickou úrovňou. Posledné sa týka ako stránky konštrukčnej, tak stránky materiálovej, ale hlavne aj stránky použíaných stavebných technológií. V upútaných modeloch všetkých kategórii sa presadilo používanie moderných materiálov, ako sú sendvičové panely, nasadenie uhlíkových, aramidových, či kevlarových vlákien, nehovoriac o používaní technológie vákuového lisovania a samozrejmosťou je CNC opracovávanie. Toto všetko umožnilo typizovanú výrobu modelov identckej kvality a presnosti. Je úplne bežné vidieť nasadenie kokmpozitných vrtulí, nosných plôch, či iných častí modelov.
Pre niekoho môže byť "ústupom" z tradičnej stavby akýmsi ústupom od pôvodnej myšlienky MODELÁRSTVA v danom zmysle slova. To, že z medzinárodných, ako aj národných pravidiel bola vypustená podmienka toho, aby pilot modelu bol zároveň jeho staviteľom, zmenilo modelársky (nie len letecko-modelársky) svet pozitývnym spôsobom v tom, že piloti sa môžu primárne sústrediť na lietanie (pilotáž modelov) a strácajú menej času na samotnú stavbu. Druhým, už trochu menej príjemným faktom takejto (svojho druhu) komercionalizácie modelárstva je, že sa mu venujú aj ľudia, ktorí nemajú takmer alebo len minimálny pojem o tom, ako čo v modeloch a na ich lietaní (často aj jazde) vlastne funguje.
Mnoho ľudí nepozná ani elementárny princíp a vlastnosti letu modelu - majú len hmlistú predstavu a často žiadnu, prečo model (alebo dokonca jeho veľká, reálna predloha) letí... Ešte nepríjemnejší fakt je ten, že ľudia, ktorí prídu do obchodu, alebo si model objednajú prostredníctvom internetu, sa takto stávajú veľkým rizikom a veľkou hrozbou pre ostatných modelárskych pilotov, ktorí sú zaregistrovaní v národných športových organizáciách (zväzoch), ktoré sú autoritou voči národným a medzinárodným leteckým (dopravným) úradom, ako garantom regulárnosti a bezpečnosti vzdušnej prevádzky!

Prečo lietať s upútanými modelmi?

Odhliadnúc od všeobecne známeho faktu, že modelárstvo, či už letecké, alebo lodné, automobilove, je mimoriadne efektívnym a sofistikovaným spôsobom polytechnickej výchovy mládeže, je zároveň aj spôsobom výchovy k sebadisciplíne a veľmi veľkej technickej a manuálnej zručnosti, v neposlednom rade je mnohoodborovým spôsobom prípravy mládeže na možné smerovanie technického vzdelávania, pre ich budúce povolania. V modelárstve je úplne bežným odborom ako matematika, geometria, fyzika, čiastočne chémia, tak trvalou výukou materiálových odborností, a v neposlednom z mnohých odborných oblastí, je aj skvelým spôsobom tréningu tímových danností a spolupráce v tímoch a celoživotným výcvikom v presnosti a cieľavedomosti. Ale teraz už k samotným upútaným modelom a dôvodu, prečo s nimi lietať...
Lietanie s upútanými modelmi, je jedinečnou cestou spoznať prečo a ako model letí. Naproti RC modelu, má pilot priamy kontakt so svojim modelom prostredníctvom laniek. Model je iba minimálne vzdialený a pilot vie povedať, čo jeho model robí, aj keď s ním nemá priamy očný kontakt. Čiže je možné, aby model letel, aj keď je „mimo dohľad.“ Z pohľadu pilota aj diváka, upútané modely ponúkajú obom osobitý zážitok z tejto kategórie.
Upútaný model sa od RC modelu odlišuje v prvom rade tým, že pilot môže zažiť niečo podobné, ako pilot reálneho lietadla - priamy kontakt a spätnú väzbu medzi tým, ako reaguje model (lietadlo) na priamy zásah do riadenia a vizuálnu odozvu, ako model reaguje na pohyb ruky. Od pocitu odozvy v ruke, až po pocit toho, ako sa model chová v súvislosti s turbulenciami alebo vetrom.

Nie je pravda, že upútaný model letí len do kruhu! Upútaný model sa pohybuje po myslenej pologuli od pilotovej paže, nad jeho hlavu a zase do výšky pilotovej paže. Polomer tejto guľovej plochy je určený vzdialenosťou od pomyselného stredu pilotovho tela (vo zvyslej rovine), až po koncový oblúk vonkajšieho krídla. Napríklad, akrobatický pilot musí dokázať spoľahlivo vyrovnať svoj model, pri ukončovaní rôznych obratov, do letovej hladiny 1,5 metra nad zemou.
Toto celé sa odohráva na vzdialenosť do 22 metrov od pilota pri rýchlostiach od 100 km/h! Jeden letový okruh trvá pri zdanlivo pomaly letiacom akrobatickom modeli približne 5 sekúnd a keď vezmeme do úvahy napríklad obrat zvaný súvrat, kedy model letí kolmo k zemi, má pilot na vyrovnanie do normálnej letovej hladiny približne 1,5 sekundy!!!

Model kategórie makiet, letí v blízkosti diváka, takže divák môže sledovať vysúvanie klapiek, alebo pri pristávaní vysúvanie podvozku, prípadne vo figúre „odhodenie bômb“, vidí bomby padať.
Pilot combatu naproti tomu, musí v presne vymedzenom priestore dokázať vyhnúť sa zrážke s modelom protivníka a čo najviac krát zasiahnuť protivníkovu stuhu. Upútaný combat prebieha v priamom kontakte vymedzeného priestoru (na rozdiel od RC combatu, kde počas súboja často vôbec nepríde ku „seknutiu“, keďže tu nie je jednoduché sa navzájom priblížiť), sa tento súboj približuje reálnemu „boju na kordy". A to celé v rýchlosti približne 140-150 km/h. Slušný adrenalín...

Medzinárodné pravidlá sú definované - FAI, konkrétne jej komisiou pre letecké modely CIAM. Svetové a kontinentálne (v minulosti iba Európsky) šampionáty, sa konajú každý rok, striedavo. V roku 2001 sa v španielskom meste Valladolid konali Majstrovstvá Európy, kde naši piloti kategórie F2B získali titul Vicemajstrov Európy.
Rok 2002 bol istým spôsobom prelomovým, kedy sa v nemeckom meste Sebnitz, ktoré sa nachádza severne od Dečína, bezprostredne za hranicami s Českou Republikou, konali Majstrovstvá Sveta, . Týchto majstrovstiev sa po prvý krát v samostatnej histórii upútaného modelárstva, zúčastnil aj pilot kategórie F2D, Milan Krňa. Jeho prvé vystúpenie na vrcholovej súťaži bolo podľa môjho názoru veľmi úspešné, umiestnil sa na celkovom 57. mieste s pomedzi 86 pilotov.
Musím však povedať, že nie je úplný nováčik. Už po dva roky sa umiestňuje v rebríčku svetového pohára, pričom sa mu v druhej sezóne podarilo vypracovať na dvanáste miesto z celkového počtu 168 pilotov! V tomto roku sa umiestnil s pomedzi 189 pilotov na 45. mieste.
Tieto majstrovstá sveta boli dôležité aj pre našich pilotov akrobatických modelov potom, čo rok predtým v Španielsku dokázali presvedčiť bodovačov, že do svetovej špičky patria, tu svojim umiestnením definitívne potvrdili, že naše akrobatické lietanie patrí na na vrchol
Tak ako medzinárodné kategórie, existujú aj ich národné varianty (pozri v podmenu "Pravidlá"). Medzinárodné pravidlá sú k dispozícii prostredníctvom FAI.

Okrem iného upútané modelárstvo nie je také nákladné, ako RC kategórie a aj potreba veľkých priestranstiev je tak isto menšia.

Veľmi podobne a pekne o tejto krásnej triede modelov lietadiel píše na svojej stránke pán Peter Kapscinský.