FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE

Bezpečnostné pravidlá pre súťaže upútaných modelov

(sú záväzné aj pri organizovaní súťaží podľa národných pravidiel)

1. Nasledovné bezpečnostné pravidlá môžu byť vyžadované:

Najvyššou autoritou vo veci otázok bezpečnosti je jury.

2. Modely:

Pri technickej prebierke a ťahových skúškach musí byť skontrolované, či model nie je vybavený nasledujúcimi prvkami:

3. Bezpečnostné opatrenia:

Bezprostredne pred každým pokusom o oficiálny let, musia byť lanká a rukoväť preskúšané ťahom, silou rovnajúcou sa 50 násobku letovej hmotnosti modelu kategórie F2A, 30 násobku letovej hmotnosti modelu F2C (najviac však 14 kg), 15 kg pre kategóriu F2D, v kategórii F2B 12 násobku, nie viac ako 20 kg, alebo 30 kg v prípade, že model váži 2 kg, alebo objem motora je viac ako 10 cm3. Nárazuvzdorné prilby, pripevnené pásikom pod bradou, pre mechanikov kategórie F2C a F2D a pre pilotov F2D je zakázané opustiť bez prilby stredový kruh.

4. Správanie.Počas letov je zakázané:

Počas letov je zakázané úmyselne pustiť rukoväť, pokiaľ je model v pohybe (potrestanie: vylúčenie zo súťaže). Je povolené prevzatie rukoväte iným pilotom, alebo preloženie rukoväte do druhej ruky v prípade nebezpečenstva.

Ďalej je zakázané odhodenie rukoväte.

Zvláštne pravidlá:

V kategórii F2C je z bezpečnostných dôvodov zakázané:

V kategórii F2D je z bezpečnostných dôvodov zakázané:

5. Letové priestory:

Je zakázané lietať v blízkosti:

Dráha (y) pre kategóriu F2A a F2C majú byť vybavené 2,5 metra vysokým plotom, podľa športového kódu FAI sekcia 4C, § 2.2.2.c. Tento plot má byť umiestnený čo najbližšie k dráhe, ale polomer od stredu kruhu nesmie byť menší ako 22 metrov. Musí byť dostatočne pevný, aby zastavil letiaci model. Dráhy pre F2B a F2D majú mať vyznačený bezpečnostný kruh, ktorý tvorí hranicu nebezpečnej oblasti. Tento bezpečnostný kruh nesmie mať polomer menší ako 25 metrov pre kategóriu F2B a 22 metrov pre kategóriu F2D. Môže byť vyznačený lanom, alebo výstražnou páskou. Letový kruh pre F2B musí mať výrazne vyznačený na zemi.

Vo vnútri bezpečnostných zón, sa smú zdržovať iba súťažiaci, ich pomocníci a oficiálne zúčastnené osoby. Osoby, ktoré ukončili svoju činnosť, musia okamžite oblasť opustiť.

6. Ručenie:

Súťažiaci sú povinní byť poistení pre zodpovednosť za škody spôsobené iným subjektom.